ISO - 9001 : 2008 certified
Call Us : +91 9619000150

Testimonials - DomesticBefore Treatment I used to feel too awkward during laughing and photo position but after treatment in SMILE AGAIN CLINIC I got new confidence on my face and in my life.

All team of Smile Again is good & co-operative & pleasing & best is DR. DHRUTI & DR. RUPASHREE
Swati Chaudhari
Had an extremely smooth, painfree root canal and all the staff were amazingly helpful and sweet. My experience of a root canal was super positive. Keep it up!!

A huge thank you!!!! For a stress free experience.
Shweta Shah
मुळात डॉक्टर, दवाखाना ऐकलं, म्हटल तरी भीती वाटते ण य दवाखान्यात आल्यावर खूप प्रसन्न वाटते, ते या वातावरणामुळे. दवाखाना खूप प्रशस्त आहे. त्यातली instrument खूपच चांगली आहेत .पाहिलं म्हणजे डॉ.दीपाली खरच त्यांचा हात किती soft आहे. मी खरतर या बाबतीत खूप घाबरते, पण डॉ. दीपालीने इतक्या सहजतेने root canal केलं की समझलेच नाही. डॉ. अमितने पहिली भिती घालवली (पैशाची) त्यामुळे खूप धीर आला. staff खूपच चागला आहे.
पल्लवी पडवळ
मला बऱ्याच वर्षापासून दातांचे खूप प्रोब्लेम होते. परंतु स्माईल अगेन मधला माझा अनुभव खूपच चांगला आहे. येथे दातांची ट्रीटमेंट केल्या पासून मला होणारे बरेच त्रास कमी झाले. स्माईल अगेन सारखी दातांची ट्रीटमेंट मला आतापर्यंत कुठेच मिळाली नव्हती. मला माझ्या दातांची काळजी घेणारा घरचा डॉक्टर मिळाल्याची अनुभूती मिळाली. त्यामुळे मी आता निश्चिंत आहे. डॉ. रुपश्रीनी माझी ट्रीटमेंट खूपच चांगली केली.
रोहिणी पवार
डॉ. आमित यांनी I.E.S पाटकर गुरुजी विद्यालायात विद्याथ्यारांसाठी दातांचे शिबीर घेतले तेव्हा त्यांच्याशी प्रथम बोलणे झाले. साधारण १०/१२ वर्षांपूर्वी मी माझे दोन दात काढले होते ते मला पुन्हा बसवून घेयायचे होते. त्यांच्याशी बोलणे झाल्यानंतर मला धीर आला व दात बसवून घेण्यास तयार झाले.

Smile Again हे नावाप्रमाणेच आहे. याचा प्रत्यय मला डॉ. रुपश्री, डॉ. दिपाली, डॉ. धृती यांच्या बोलण्यातून.त्यांची समजावून सांगण्याची पध्दत तुम्हांला अगदी व्यवस्थित वाटेपर्यंत आम्ही तुमच्यावर उपचार करत राहू या विशवासातून आला.

Smile Again ची वास्तू मला खूप आवडली, भावली, प्रशस्त दवाखाना, प्रसन्न वातावरण हसतमुख आत प्रवेश करताच होणारे स्वागत! होणारी विचारपूस यामुळे आपल्याला दातांवर उपचार करायचे आहेत त्यामुळे वाटणारी भिती दूर पळुन जायची.
सौ. शुभदा दिगवळेकर

Its been almost 2 years since I've started the dental treatment at SMILE AGAIN CLINIC. Initially , was very scared & skeptical as to how comfortable I would be!!!. But thanks to the entire team of Doctors & their staff, each time I visit & leave I get more & more satisfied.
Anahita Dordi
The warm welcome make u feel ur at home at smile again. Dynamic, qualified, resposive, technosavydoctors, hygenic enviornment assures ur teeth are in right hands!!
Sujit Patker
I had a wonderful experience in Smile Again dental Clinic. Doctors and staff are very caring and loving. I would definitely recommend Smile Again.
Neetha Thomas
Pleasant and clean environment. Spacious clinic. Personal attention by all the in-house members. All the modern gadgetary under one roof so that there is no running about from pillar to post. all in all a very pleasant experience . Have given repeat visits due to above reasons and advice my friends to visit this place.
Ajit Mankar