ISO - 9001 : 2008 certified
Call Us : +91 9619000150

Testimonials - Domesticनमस्कार, माझे नाव मंगल राजेन्द्र घाडगे मला तो दिवस नेहमीच लक्षात राहील मला election duty होती दुसऱ्या दिवशी मला सकाळी ५.०० वाजता जायचे होते आणि अचानक माझा दात दुखायला लागला माझे पती राजेंद्र यांनी "smile again" मध्ये प्रथम आणले आणि आत पाउल टाकताच मला प्रसन्न वाटले. ते क्लिनिक नसून आपले घरच आहे हसतच माझे स्वागत झाले.आपल्याच घरी आल्यासारखे वाटत होते तेथील डॉक्टर.अमित, डॉ. धृती, डॉ.दिपाली आणि त्यांचा staff देखील खूप चांगला आहे. माझे दाताचे दुखणे लगेच थांबले .मी तेव्हाच ठरवले आणि माझ्या दातांची सर्व treatment मी "smile again" मध्येच केली. त्यांची follow up, messages आणि आपल्या वेळेनुसार appointment देणे खरच छान आहे. "smile again" नावाप्रमाणे हसरे , समाधानकारक छान आहे. Thank you "smile again" "Keep smiling "
मंगल राजेन्द्र घाडगे
जगात मला सर्वात भीती वाटायची ती डेंटिस्ट ह्या महामानवाची. पण "स्माईल अगेन" च्या डॉ. अमित आणि डॉ.धृती ह्या दोघांनीच नाही तर डॉ. दीपाली, डॉ. रुपश्री आणि डॉ. अंकित यांनी आणि त्यांच्या मदत करणाऱ्या स्टाफने देखील माझी भीती छुमंतर केली.

हळुवार आणि आश्वासक ट्रीटमेंट, स्वछता आणि सौम्य संगीत त्यामुळे मनावरचे दुखऱ्या दातावरचे काळजीयुक्त भारमान केव्हाच उतरले ह्या प्रत्यक्ष अनुभव आल्याने डेंटिस्ट हा भयंकर राक्षस नसून जवळचा सखा आहे याची खात्री पटली.

तुम्हा सर्वांना अनेक अनेक शुभेच्छा ! येणारे नवे वर्ष तुम्हा सर्वांना हसरे जावो !
सौ. वंदना पटवर्धन
क्लिनीक सुंदर आहे.सर्व ठिकाणी स्वच्छता आहे. डॉ.धृती स्वभावाने खूप छान आहेत व व्य़वस्थित समजावून सांगतात.मनातील शंका असतील त्याची उत्तरे त्यांच्या समजावण्यातून मिळतात.आपल्या सोयीनुसार appointment मिळतात. सामान्य माणसाला परवडेल अशा भावात denture मिळाले. आम्हाला installmemt मध्ये पेमेंट करता आले.
सुभाष शि. पेडणेकर
मला बरेच दिवस दर्शनी दात कमजोर झाल्यामुळे खाण्याचा जिन्नस तोडून खाणे गैरसोयीचे झाले होते. माझी अडचण मी डॉ. अमित यांना भेटून सांगितली.त्यांनी पहाणी करून आश्वासन दिले की तुमची अडचण तर दूर होईलच शिवाय तुम्हाला बिनधास्तपणे हसण्याचा आनंद मिळेल अशी योजना मी करतो.

बोलल्याप्रमाणे त्यांनी योग्य तो इलाज केला आणि मला माझे "स्माईल अगेन" परत मिळाले.

दवाखान्यामधील सर्व तंत्रज्ञ कुशल आणि हुषार आहेत.त्यांच्या सहयोगाने काम उत्तम झाले
विनयकुमार पटवर्धन
नमस्कार, माझे नाव मधुकर सौ.सुनिता पिसाळ. मला दातांचा त्रास नेहमी असतो. अमित डॉक्टर, डॉ.धृती यांनी मला विश्वासान सांगितलं तुमच दातांचा त्रास कमी होईल. त्यांच्ाशवसनवमा अत ाझ्ा घरातील माणसे भेल्या सारखे वाटले. सार्वजन प्रेमाने व आपलेपणाने बोलतात. त्यांचे बोलणे ऐकून असे वाटते अरे उगाच भीती वाटते दात काढायची. आता तर मी अर्धी बरी झालीये. अर्धा त्रास त्यांनी दात काढल्या बारा होईल.

आणि माझी दाढ काढल्यावर जर त्रास झाला. पण जेवढी अपेक्षा होती त्यापेक्षा बराच कमी त्रास झाला म्हणून मी डॉ.अमित यांना म्हटले की परत यायची वेळ येऊ नये पण जर मी आले तर आनंदी येईल. त्या पेक्षा आज मी ईथून आनंदाने जात. सर्वाचे आभार जास्त काही लिहिता येत नाही.
सौ. सुनिता पिसाळ

I am really glad to be giving feedback to the Smile Again group. This is my 5th or 6th visit to the clinic. Inspite of the distance of this clinic from my home & office, I prefer coming here for all my dental work for several reasons. The staff is very friendly & professional. They honor time & are pretty proactive about reminding patients regarding appointments. Very approachable and helpful. Dr. Rupashree who has treated me last couple of times is sincere sensitive and has a good hand. I should also commend the entire team of doctors including Dr.Amit...
Priti Pendharkar
Architect in Perkins Eastman
I came here for my filling and root canal treatment. I have got such treatment s done in the past but here it was done in such a painless manner that I was pleasantly surprised. At every step I was explained what is happening and why it is being done. The behavior of all the doctors and the reception staff was extremely cordial. I used to come after work with all my work stress and these doctors literally handled me so well!!!
Arunima Chatterjee
My only reaction while leaving this clinic….YES! …..I am Smiling Again!
Cavity and sensitivity, these two were my major complains, which were hurting me badly…but now I am relieved with all the pain.
Commendable job, by everyone….
‘Wonderful’ treatment by all staff.
Thank-You ….Thank-You….Thank-You!
Amol Parchure
Last minute call to my dear friend, senior Dr. AMIT Really thankful for attending and giving excellent service & care. Beautifully done up clinic with all the best possible equipment & technology. Thanks a lot Dr. AMIT & Dr. DHRUTI.
Ishita Soni